Record daling CO2-emmissie april 2024

Vandaag, 15 april 2024, lees ik de volgende kop in de krant: Recorddaling CO2-emissie van Nederlandse grote uitstoters, behalve luchtvaart. Wanneer je even verder leest dan zie je dat de 345 grootste bedrijven van Nederland samen ruim 13% minder hebben uitgestoten dan het jaar daarvoor. Het is vooral de energiesector die deze daling veroorzaakte. Dat betekent automatisch dat er ook bij de andere ruim 300 grote bedrijven nog veel te winnen is.  Samen zijn de de 345 grootste bedrijven van Nederland verantwoordelijk voor 50% van de totale CO2 -emissie. 

Die andere 50% wordt dus uitgestoten door de minder enorm grote bedrijven. Daaronder vallen dus vrijwel alle bedrijven van Nederland. Ook die zijn de laatste jaren steeds nadrukkelijker bezig met het verlagen van hun CO2-uitstoot. Veel van deze bedrijven doen dat op een min of meer adhoc basis, vaak gedreven door een financiële prikkel. Denk bijvoorbeeld aan het besparen op de energierekening. Andere organisaties zijn op een meer structurele manier bezig. Zij maken bijvoorbeeld gebruik van de ISO 14001 met de CO2-reductiemodule of van de CO2-prestatieladder.

Wij merken dat veel bedrijven die voor een gestructureerde aanpak kiezen vaak al een ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem hebben. Zij zijn al gewend om op een gestructureerde manier verbeteringen door te voeren. De stap om dat dan ook. te doen voor het systematisch verlagen van hun CO2 uitstoot is dan makkelijker te maken. 

Wist je dat je via onze website ISOmanager.nl direct aan de slag kunt gaan met de ISO 14001 met CO2-reductiemodule of de CO2-prestatieladder?

Lees ook eens dit artikel over de gouden combinatie tussen de ISO 9001 en de CO2-prestatieladdder die ervoor zorgt dat ook je klanten tevreden blijven terwijl jullie CO2-emissie reduceren.  


Over de schrijver
Ik ben Hans van der Rijst: Bioloog van oorsprong maar ondertussen al jaren gebiologeerd door kwaliteitsmanagement. Lang, lang geleden was ik net als jij een starter in het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem voor een organisatie. Ondertussen mag ik mezelf trots senior adviseur noemen en neem ik als extern deskundige deel aan de normcommissie kwaliteitsmanagement van het Nederlands Normalisatie Instituut. Het is mijn ambitie om er alles aan te doen om andere organisaties te helpen bij het opzetten van een heel goed kwaliteitsmanagementsysteem. Kernwoorden: missie/visie organisaties, heldere structuren, klantgericht en gedreven. Te veel liefde voor bijzondere bieren en hardlooptijden.