CO2 heffing voor bedrijven in regeerakkoord?
17 november 2021 

CO2 heffing voor bedrijven in regeerakkoord?

In de Volkrant staat vandaag een stuk over een VVD/CDA akkoord dat door Gert-Jan Segers in de trein is achtergelaten. Opmerkelijk is dat er in dat stuk al wordt gepleit, al voor inmenging van D66, voor verdergaande CO2-reductie (55% in 2030) en zetten de deur open voor een CO2 heffing voor bedrijven. 

Op het moment dat ik dit schrijf wordt er nog steeds geformeerd. Of dit voorstel dan ook daadwerkelijk binnen het regeerakkoord wordt opgenomen is niet met zekerheid te zeggen. Wat we nu wel weten is dat zelfs de VVD openstaat voor het invoeren van een CO2-heffing en zich sterk wil maken voor een verdergaande reductie van CO2.

Aangezien D66 verdergaande CO2 reductie ook in haar verkiezingsprogramma heeft staan lijkt de kans wel erg groot dat het deze richting op gaat. 

Het is dan ook niet de vraag of er een CO2-heffing gaat worden ingevoerd, maar wanneer. Het reduceren van de CO2 uitstoot van organisaties is een proces dat je niet van vandaag op morgen voor elkaar hebt. Ik adviseer iedere organisatie dan ook om daar nu al actief mee aan de slag te gaan.Over de schrijver
Ik ben Hans van der Rijst: Bioloog van oorsprong maar ondertussen al jaren gebiologeerd door kwaliteitsmanagement. Lang, lang geleden was ik net als jij een starter in het implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem voor een organisatie. Ondertussen mag ik mezelf trots senior adviseur noemen en neem ik als extern deskundige deel aan de normcommissie kwaliteitsmanagement van het Nederlands Normalisatie Instituut. Het is mijn ambitie om er alles aan te doen om andere organisaties te helpen bij het opzetten van een heel goed kwaliteitsmanagementsysteem. Kernwoorden: missie/visie organisaties, heldere structuren, klantgericht en gedreven. Te veel liefde voor bijzondere bieren en hardlooptijden.