Wat betekent het Klimaatakkoord van Sharm el-Sheikh voor ondernemers?

Wat betekent het Klimaatakkoord van Sharm el-Sheikh voor ondernemers?

De uitkomst van de VN-klimaattop COP27 heeft niet geleid tot nieuwe aanscherpingen. Dit ondanks het gegeven dat de doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming (Parijs-akkoord) steeds minder haalbaar lijkt te worden. China en India stelden zelfs voor om de 1,5 graad maar helemaal te schrappen omdat dat doel toch niet meer te halen is.

Voor ondernemers betekent dit dat de bestaande eisen blijven bestaan. Wel zullen geïndustrialiseerde landen een schadevergoeding gaan betalen aan landen die veel minder CO2 uitstoten, maar wel te maken hebben met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Er is nog geen uitspraak gedaan over de hoogte van de schadevergoeding. Het is dus niet duidelijk wat dit betekent voor Nederland. 

Meer weten over CO2 reductiemanagement? Klik dan hier.

Over de schrijver