Wat is de EED Energie-audit?

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Effiency Richtlijn (EED)Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. 

Ofwel de energie-audit geeft inzicht in:

  • De energiebalans. Wat koop je in en waaraan verbruik je het?
  • Analyse van wat het energieverbruik beïnvloedt.
  • Analyse van hoe het energieverbruik kan worden teruggebracht met de daarbij behorende kosten en terugverdientijd.