Voor wie is de energie-audit EED verplicht?

De energie-audit is verplicht voor bedrijven die aan een van de volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Een omzet van meer dan € 50 miljoen en een balans totaal van meer dan € 43 miljoen.

Let op dat bovenstaande aantallen en bedragen gelden voor de gehele onderneming. Je komt er dus niet mee weg door de aantallen en bedragen voor de afzonderlijke locaties te tellen. Het gaat hier nadrukkelijk om het totaal van de gehele organisatie.