In 2012 heeft de Europese Unie de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) opgesteld. Deze richtlijn heeft tot doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft een kosten-batenanalyse van de warmtevoorziening bij nieuwbouw en renovatie.

Hieronder tref je enkele artikelen aan die meer informatie geven over deze Europese-Efficiency Richtlijn (EED).