Wat is CO2?

CO2 is koolstofdioxide. Het is een gas dat zich gewoon in de lucht bevindt. Groene planten en algen zetten koolstofdioxide met behulp van zonlicht om in glucose en zuurstof. De glucose hebben planten nodig om te kunnen groeien. Wij mensen hebben weer die zuurstof nodig om te kunnen ademen en de planten (direct of indirect via dieren) hebben wij nodig als voedsel. Je kunt dus wel stellen dat CO2 een onmisbaar stofje is.

CO2 heeft nog een belangrijke eigenschap; het is een broeikasgas. Het zorgt ervoor dat de warmte van de zon voor een deel wordt vastgehouden. Dat is maar goed ook want anders was het op de aarde gemiddeld -18 ºC in plaats van de 15ºC nu. CO2 zorgt er dus voor dat er op aarde leven mogelijk is. Het is eigenlijk wel een toppertje.

Totdat je er teveel van hebt. Dan gaat zijn eigenschap om warmte tegen te houden tegen je werken. De aarde warmt dan teveel op. Ik zal je hier niet vermoeien met de nadelen die dat met zich meebrengt. Die hoor en zie je bijna dagelijks in het nieuws.