Waar komt CO2 bij vrij?

CO2 wordt door planten en algen vastgelegd. Olie en aardgas zijn fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen bevatten koolstof die miljoenen jaren geleden door planten is vastgelegd. De koolstof kwam destijds niet vrij als CO2 (na sterfte van de planten) omdat het onder lagen aarde terechtkwam. In de lange tijd onder de grond fossiliseerde het materiaal en was geen onderdeel meer van de koolstofcyclus.

Bij het verbranden van fossiele brandstoffen komt er nu in korte tijd veel CO2 in de atmosfeer.