CO2 reductiemanager

De mensen achter de site

Al ruim 26 jaar helpen wij je graag

Al vanaf onze oprichting in 1995 zijn wij constant bezig geweest om ISO zo makkelijk mogelijk te maken door middel van onze ISO-systemen en gespecialiseerde software. Vanaf 2021 richten wij ons op organisaties die bewust CO2 willen reduceren.  

Hans van der Rijst

Ik ben Hans van der Rijst:  Bioloog van oorsprong maar ondertussen al jaren gebiologeerd door kwaliteitsmanagement.


Al sinds 1994 ben ik actief in kwaliteitsmanagement in diverse hoedanigheden en in zeer verschillende vakgebieden.

Ik neem als extern deskundige deel aan de normcommissie kwaliteitsmanagement van het Nederlands Normalisatie Instituut.


Door mijn buitengewone interesse in organisaties en natuur ben ik dan ook zeer gedreven om bedrijven te helpen bij het verlagen van hun CO2 uitstoot. 


Kernwoorden: missie/visie organisaties, heldere structuren, klantgericht en gedreven. Te veel liefde voor bijzondere bieren en hardlooptijden. 

Desirée Adam

Als ondernemer heb ik geleerd wat het betekent om elke dag om te gaan met een zekere mate van onzekerheid in omstandigheden die constant veranderen. Daarom vind ik het belangrijk dat wij met ons bedrijf  uitstekende producten/diensten aanbieden waar elke organisatie gebruik van kan maken, ook met een klein budget én ook tijdens perioden dat het economisch wat minder gaat. 


Want sterke organisaties zorgen voor een sterke economie waar mensen de ruimte krijgen om gelukkig te zijn en zich te ontplooien.  


Kernwoorden: creatief, strategisch, positief, zicht op de unieke eigenschappen van anderen en samen werken aan een doel. Te veel liefde voor chocolade en multifunctionele producten.

Meer weten over AVR?

We hebben niet stil gezeten:

ISOmanager.nl

Gaan jullie de stap zetten naar het behalen van jullie ISO of VCA certificaat? Bespaar een hoop tijd en energie met onze ISO-systemen.

VisionManager.nl

Maak dan kennis met VisionManager.

Software om jullie management doelen te bereiken.