De EED audit voor ondernemingen

Lees er alles over op deze pagina

Wat is de EED?

In 2012 heeft de Europese Unie de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) opgesteld. Deze richtlijn heeft tot doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft een kosten-batenanalyse van de warmtevoorziening bij nieuwbouw en renovatie.

Wat is een EED audit?

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Effiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte. 

Ofwel de energie-audit geeft inzicht in:

  • De energiebalans. Wat koop je in en waaraan verbruik je het?
  • Analyse van wat het energieverbruik beïnvloedt.
  • Analyse van hoe het energieverbruik kan worden teruggebracht met de daarbij behorende kosten en terugverdientijd.

Voor wie is de EED audit verplicht?

De energie-audit is verplicht voor bedrijven die aan een van de volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers.
  • Een omzet van meer dan € 50 miljoen en een balans totaal van meer dan € 43 miljoen.

Let op dat bovenstaande aantallen en bedragen gelden voor de gehele onderneming. Je komt er dus niet mee weg door de aantallen en bedragen voor de afzonderlijke locaties te tellen. Het gaat hier nadrukkelijk om het totaal van de gehele organisatie.

Hoe lang is de EED audit geldig?

De energie-audit in het kader van de EED is vier jaar geldig. Dat betekent dat aan het einde van die vier jaar er opnieuw een energie-audit moet plaatsvinden. 

Zijn er vrijstellingen voor een EED audit?

Jazeker zijn die er. De drie belangrijkste vrijstellingen zijn:

  • Wanneer je gecertificeerd bent volgens de ISO 50001.
  • Wanneer je de prestatieladder, minimaal trede drie hebt behaald.
  • Wanneer je de module CO2 reductiemanagement in combinatie met de ISO 14001 hebt behaald.


Wanneer je hier in geïnteresseerd bent kijk dan hier.